One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

Published on December 7, 2023

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

The most popular scale of model railways in the world is HO. It is a rail transport modelling scale using a 1/87 scale. But model railroading is still possible in much smaller scales. Some railway modellers have concentrated on N scale (1/160). Modern commercially produced model trains in N scale were first launched by Arnold Company in 1962. Later, manufacturers such as Minitrix came onto the market. Some model railroaders have entered miniature worlds in Z scale (1/220) and build beautiful model rail layouts. Z scale is one of the smallest commercially available model railway scales introduced by Maerklin Company in 1972.

It is hard to imagine, but there are much smaller scales for model trains: T gauge (1/450 or 1/480) is a model railway scale with a track gauge of 3.0 mm (0.118 inch). T gauge is the smallest commercial model train scale in the world. Richard Kříž, a railway enthusiast from the Czech Republic, presents his tiny world of the smallest model trains in this video. His T gauge layout has a footprint of 2.0 x 0.5 meters only. Richard was so fascinated by this small scale that he started building his model railway layout. He also had the feeling that he would be one of the first modellers in the Czech Republic to work with this small scale. He wanted to be a pioneer and started planning his miniature world.

Since T-gauge originates from Japan, where the scale is 1/450, he had to convert the dimensions of buildings, tracks and landscapes to the European gauge, namely 1/480. Richard planned and built for more than three years. When he first presented his model railroad layout at model railway exhibitions, he won the first prize for the most beautiful model rail layout at the exhibition in the municipality of Sádek in the Příbram district of the Czech Republic in 2023.

His model railway layout depicts an archipelago of five small islands in the ocean connected by a railway line. Of course, this is pure fantasy. On the model railway layout there are two small towns, a small village with a church, a harbour with a loading crane, a cable car and even self-driving vehicles, namely a small car and a bus. There are also very interesting details, such as a playground for children, a garden railway, a lighthouse, a hotel on a cliff, a solar power station, forests and an old factory. Even the cable car cabins are equipped with seats.

Richard only bought four things for his model railway: A train set in T gauge, tracks and two magnetic rails for the self-driving vehicles. He built everything else by hand: Every tree, every house, the cable car, the harbour, the rocks, the roads - everything is handmade. He designed the buildings in a graphics programme and then printed them out on paper, cut them out and glued them together. All the buildings are illuminated and all the lamps light up at night. The lamps are controlled by a processor that ensures that each lamp lights up or goes out at a different speed - just like in reality. Even every single concrete slab that makes up the streets was handmade from cardboard and laid individually.

Some of the model trains are bought, but he designed the double-decker Czech State Railway carriages himself on the computer and etched them in sheet metal. He then bent the metal sheets and painted them. The railway carriages even have glass windows. He installed the commercially available T-gauge bogies under the railway carriages. The small blue shunting locomotive is also handmade. The self-driving miniature vehicles work by generating a magnetic field with small magnetic coils underneath the road. There are only magnets in the vehicles, which use the generated magnetic field to move. The magnets in the vehicles are 2.0 × 2.0 × 2.0 mm in size. The vehicles are made of paper.

The crane at the harbour was also made by hand. Richard designed the crane on the computer and cut it out of cardboard. As it is a large harbour crane, it has to move on rails. To do this, he took a 1/220 scale rail and glued it to the model railway layout. The wheels of the crane come from an old locomotive in N scale (1/160). The movement of the crane is also generated by magnets. The rope for the cable car was a challenge: the rope must adhere well to the drive pulley and remain taut at the same time. For this he uses a 0.5 mm thin rubber band for bracelets. This is a really cheap solution, but it works great.


Video Without Ads

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gE4KzNF4wNg

T-Gauge on eBay

There is a very large selection of products for “T Gauge” on eBay:
- https://ebay.us/yM1uW3 (ebay.com)
- https://ebay.us/SaQJhI (ebay.co.uk)
- https://ebay.us/Lcb3Ny (ebay.ca)
- https://ebay.us/wEy5Pj (ebay.de).


Description in Czech Language

Pravděpodobně nejmenší modelová železnice na světě: Elektrické vlaky v měřítku 1/480 (T-Gauge)

Nejoblíbenějším měřítkem modelové železnice na světě je měřítko HO (1/87). Modelovou železnici je však možné provozovat i v mnohem menších měřítkách. Někteří železniční modeláři se soustředili na měřítko N (1/160). Někteří železniční modeláři postavili miniaturní světy v měřítku Z (1/220). Je těžké si to představit, ale existují i mnohem menší měřítka pro modelovou železnici: „T-Gauge“ (1/450 nebo 1/480) je měřítko modelové železnice s rozchodem kolejí 3,0 mm. Richard Kříž, železniční nadšenec z České republiky, představuje svou modelovou železnici v tomto videu.

Richard Kříž napsal následující popis:

Na toto modelové měřítko jsem natrefil tak, že jsem na YouTube viděl náhodné video, kde člověkovi na klobouku kolem hlavy jezdila malá vlaková souprava stále dokola. Model železnice byl postaven v měřítku 1/450. To mě naprosto fascinovalo a protože jsem už od narození miniaturista, tak mě ihned toto měřítko okouzlilo. K tomu se přidal pocit, že kdybych to dokázal a postavil pěkné kolejiště v tomto měřítku, tak budu jeden z prvních v České republice, kdo se bude tomuto měřítku věnovat. Zalíbila se mi tak myšlenka, že budu průkopníkem a začal jsem se tomuto měřítku věnovat.

Musel jsem však změnit měřítko, jelikož původně toto měřítko pochází z Japonska, kde je jiný rozchod kolejí. Aby to vše sedělo na náš Evropský rozměr kolejí, musel jsem měřítko ještě trochu zmenšit, a to na 1/480. Velikost modelu je 2,0 × 0,5 m. Rozchod kolejí jsou 3 mm. Nejvyšší hora má 35 cm. Na modelu je celkem 5,5 m kolejí. Model jsem stavěl 3,5 roku. Model vyhrál první cenu za nejhezčí model na výstavě v obci Sádek v okrese Příbram v České republice v roce 2023.

Zajímavostí je, že na toto kolejiště byly koupeny celkem jen 4 věci: Jezdící model vláčku, koleje a dvě magnetické dráhy pod pohyblivé automobily. Jinak naprosto všechno ostatní, jsem vyrobil já sám ručně. Každý strom, dům, lanovka, přístav, skály, silnice, ploty, lampy, prostě naprosto vše. Ať se kouknete na cokoliv, je ruční tvorba. Dokonce domy jsem sám navrhoval v grafickém programu a následně je vytiskl na papír, vystřihl a slepil.

Námětem kolejiště je souostroví pěti malých ostrovů v oceánu, které jsou propojeny železnicí. Jedná se o čistou fantazii. Na tomto kolejišti se nachází celkem 2 malá městečka „Kolmé Skály“ a „Plážice“. Následně na jiném z ostrovů se nachází malá vesnice s kostelem „Stromov“. Na kolejišti je umístěn i přístav, lanovka, nebo pohyblivé auto a autobus.

Na tomto modelu se dají najít velice zajímavé a miniaturní detaily, jako například dětské hřiště, zahradní gril, zahradní železnice, šrotiště, stará rozbořená továrna (urbex), kabinky lanovky v sobě mají dokonce i sedačky.

Na kolejišti jsou osvětlené všechny domečky a svítí také všechny lampy. Lampy jsou řízeny procesorem, který se stará o to, aby se každá lampa rozsvítila jinou rychlostí a nebo aby každá jinou rychlostí pohasla, tedy stejně jako ve skutečnosti.

Na modelu se také nachází maják, hotel nad útesem skály, fotovoltaická elektrárna, hluboké lesy, a nebo třeba betonové cesty propojující jednotlivá místa na každém samostatném ostrově. Pro zajímavost: i každá jednotlivá betonová deska, ze kterých jsou cesty vytvořené, byla vyrobena ručně z kartonu a každá samostatně položena.

Jak jsem již řekl, vlaky na kolejišti jsou kupované, avšak ne všechny! Například dvoupatrové vagóny BMTO českých drah jsem si sám navrhoval v počítači a vyleptal je do plechu. Ten jsem pak naohýbal a přelakoval. Dokonce mají i zasklená okna. Pak jsem přidal originální T-gauge podvozky a dvoupatrové vagóny byly hotové. Nebo například ta malá modrá posunovací lokomotiva, která stojí u těchto dvoupatrových vagónů, je také ručně vyrobená. Je to Americká lokomotiva GE 25 TON.

Vláčky i v takto malém měřítku stále fungují na stejné bázi, jako například v měřítku H0. V kolejích je elektrické napětí, které lokomotiva sbírá přes kola do motoru uvnitř lokomotivy a motor následně otáčí koly. V tomto malém měřítku je to však vylepšeno o magnetická kola, která drží lokomotivu lépe na kolejích a přidávají jí adhezi. Vagóny nemají magnetická kola.

Dvě lokomotivy, které táhnou vlak na videu jsem musel elektricky propojit miniaturními kabely téměř o síle lidského vlasu, abych docílil plynulejšího pohybu. Takže pokud jedna z lokomotiv nemá s kolejnicí kontakt, zásobuje jí elektřinou ta lokomotiva, která kontakt má.

Technologie magnetické dráhy je koupená, avšak dosti upravená, aby splňovala moje nároky. magnetické dráhy jsou celkem 2. Malá a velká. Malá se točí dokola kolem kostela v obci Stromov a jezdí na ní stále dokola Jeep. Velká magnetická dráha pak spojuje Hlavní městečko Kolmé Skály a městečko Plážice. Na této větší magnetické dráze jezdí autobus. Tato silnice je koncipována jako velký kruhový objezd. Takže se po ní jezdí jen jedním směrem dokola. Zajímavé je, že tato větší dráha má bezdrátové dálkové ovládání, takže mohu ovládat rychlost autobusu.

Dráhy fungují tak, že ze spodu dráhy jsou malé magnetické cívky, které krokově generují magnetické pole. Ve vozidlech jsou pouze magnety, které kopírují generované magnetické pole. Jedinými pohyblivými částmi jsou tak samotná vozidla. Magnety ve vozidlech však nejsou originální. Protože jsem dráhy překryl několika vrstvami barev snížila se schopnost magnetické dráhy vléci nad sebou docela slabé originální magnety. Proto jsem zakoupil jedny z nejsilnějších a nejmenších neodymových magnetů na trhu. Magnety mají 2,0 × 2,0 × 2,0 mm a jeden uzdvihne 400g! S těmito mega silnými magnety již dráhy fungují správně. Vozidla jsou vyrobena pouze z papíru a většinu jejich hmotností tvoří magnety.

Jeřáb je samozřejmě také vyroben ručně. Jeřáb jsem si navrhl v počítači a vyřezal doma laserem do 1 mm kartonu. Složil jsem jej a slepil. Následně přebarvil a základ jeřábu jako celku byl hotov. Protože se jedná o velký přístavní jeřáb, musí se pohybovat po kolejnicích. Našel jsem doma staré profilované kolejivo na měřítko 1/220. Vyndal jsem kolejnice z pražců a přilepil je samostatně k podkladu. Kola na jeřábu jsou zase ze staré rozbité lokomotivy v měřítku 1/160.

Následně jsem musel jeřáb udělat pohyblivý. K tomu jsem použil malý lineární aktuátor (motor s otočnou šroubovicí) který na šroubovici posouvá opět neodymový magnet. Toto celé je ukryto pod povrchem v tělese přístavního mola. Na spodku jeřábu je také jeden neodymový magnet, který se přes vzdálenost asi 5 mm skrze povrch naváže na magnet uchycený ve šroubovici lineárního aktuátoru a pohybuje se tak stejně jako magnet na šroubovici.

Lanovka byl obří projekt. Budovy obou stanic a obě kabinky lanovky jsem si navrhnul v počítači, vyleptal do plechu, složil a nalakoval. Musel jsem lanovku udělat pohyblivou. K tomu mi pomohl extrémně zpřevodovaný motor. Jeho rotace na hřídeli je asi 8 RPM. Musel jsem postavit dřevěnou konstrukci, která drží motor a horní stanici lanovky přesně spasované. Jako prodloužení hřídele jsem použil železné tyče ze staré železné stavebnice Merkur. Tam kde se kabinky otáčení, jsem umístil kladková kolečka, která díky drážce v sobě udrží lano. V horní stanici je tato kladka pevně spojená s hřídelí motoru a pohání tak celou lanovku. V dolní stanici je kladka pouze nasazená volně na ose, aby mohla bez obtíží rotovat podle lana.

Lano samo o sobě byla výzva: Musel jsem nejprve najít správný materiál. Potřeboval jsem něco, co je elastické, aby mělo lano velkou adhezi k pohonné kladce a při tom, aby zůstalo stále napnuté. Nakonec se mi to po dlouhém hledání podařilo najít. Jedná se o 0,5 mm tenkou černou gumičku na tvorbu náramků. Funguje to skvěle! A bylo to opravdu levné řešení. Spojování konců lan bylo o nervy: Spojené jsou díky malému zamačkávacímu ocelovému kroužku.

Zajímavostí je i samotné uchycení kabinek lanovky. Vzhledem k malému měřítku jsem je musel navléknout na lano očkem. Ale musel jsem vyřešit to, aby se kabinky držely vždy na stejném místě na laně. Aby se po laně volně nepohybovaly, musel jsem použít opět zamačkávací ocelový kroužek jako zarážku. Ten má však jednu nevýhodu. Po zmáčknutí kroužku, se kroužek zdeformuje do ostrého oválu. A protože se nedá lanu zabránit, aby rotovalo podle své osy (jaksi se převalovalo), tak by se stalo, že ten zmáčknutý kroužek by svojí ostrou hranou zavadil o očko, které drží kabinku na laně. Jak by se lano otáčelo, mělo by dostatečnou sílu na to přetočit lehkou kabinku vzhůru nohama. To jsem opravdu nechtěl.

Vyřešil jsem to tak, že mezi zamačkávací kroužek a oko kabinky, jsem navlékl na lano ještě miniaturní korálek. To zajistí, že lano se zamačkávacím kroužkem může rotovat, ale kabinku to neotočí. To samé jsem pak zopakoval na druhé straně od oka kabinky.

Velmi zajímavý je příběh nasimulování vodní plochy: Dlouho jsem přemýšlel, jak vytvořit tak velkou plochu vody, aby mě to finančně nezruinovalo. Modelová voda (gel) je poměrně drahá. Ale když jsem jeden den šel vynést odpadky k popelnicím, stála tam opřená dvě skla vyndaná ze starých dveří. Skla měla skvělou 3D texturu miniaturních vlnek. Ihned jsem je odnesl. Následně jsem si je nechal u sklenáře oříznout na přesný rozměr a základ vody byl hotový. Ale aby měla voda nějakou hloubku, položil jsem pod sklo modrý koberec. Mělčiny jsem pak vyřešil pomocí světle modrého spreje, kterým jsem barvu nastříkal na spodní stranu skla. A celý oceán byl hotový!


Picture Gallery

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Kříž

One of the Smallest Model Train Layouts - Micro Model Railroad in T Gauge by Richard Křížt gauge   smallest model train   model railroading   micro model train   model railway   model railroad   t gauge model trains   rail transport modelling   Pilentum   smallest model railway   micro model   t gauge layout   smallest model train scale   micro model railway layouts   t gauge train   micro model train layouts   t gauge train layouts   smallest model train layout   micro model railway   t gauge model railway   smallest model train set   micro model railroad   t gauge train set   smallest model trains   t gauge model railway layouts   smallest models  


THE WORLD OF MODEL TRAINS

Pilentum Television, simply abbreviated to “Pilentum”, is probably the largest international video network for model trains and model railroad layouts. Pilentum's video documentaries present the beauty and the uniqueness of miniature worlds around the world.