Pilentum Television (Việt Nam)

Phim tài liệu và video. Tàu hỏa, Tạo mô hình theo tỷ lệ, xe lửa đồ chơi và mô hình đường sắt.

May 2, 2019

Xe lửa và đầu máy xe lửa từ Märklin

Xe lửa và đầu máy xe lửa từ Märklin

Trong video này, có đầu máy xe lửa và xe lửa mô hình từ Märklin.

YouTube