Pilentum Television (Việt Nam)

Phim tài liệu và video. Tàu hỏa, Tạo mô hình theo tỷ lệ, xe lửa đồ chơi và mô hình đường sắt.

November 20, 2019

Mô hình xe lửa ở Canada

Mô hình xe lửa ở Canada

Trong video này, chúng tôi khám phá một tuyến đường sắt mô hình ở Canada. Chuyến tàu đầu tiên được kéo bởi một đầu máy xe lửa Canada Pacific. Sau khi tàu đi qua cầu, chúng tôi thấy một đội tàu mới bao gồm hai đầu máy diesel. Một lát sau, chúng tôi phát hiện ra cùng một chuyến tàu ở ngã tư đường (băng qua đường sắt). Cuối cùng, chúng ta thấy một chuyến tàu chở hàng khác được kéo bởi một đầu máy quốc gia Canada.

YouTube