PILENTUM TELEVISION - ישראל

סרטונים ו סרטים תיעודיים: דגמי רכבות ו רכבות ו בניית דגמים ו מיני רכבת ו מודל רכבת ו רכבת מינאטורית

September 1, 2020

אתם מוזמנים ליהנות מהקסם של תערוכת דגמי הרכבות הגדולה בעולם

אתם מוזמנים ליהנות מהקסם של תערוכת דגמי הרכבות הגדולה בעולם

Miniatur Wunderland היא תערוכה של דגמי רכבות עם מסילות באורך כולל של כ-16,000 מטרים העוברות דרך מיצגי מיניאטורות של אתרים רבים בעולם. המקום הפך לאחד מיעדי התיירות הפופולריים ביותר בגרמניה.

YouTube