PILENTUM TELEVISION - ישראל

סרטונים ו סרטים תיעודיים: דגמי רכבות ו רכבות ו בניית דגמים ו מיני רכבת ו מודל רכבת ו רכבת מינאטורית

October 12, 2019

רוטרדם: דגמי רכבות ו רכבת מינאטורית

רוטרדם: דגמי רכבות ו רכבת מינאטורית

דגמי מכוניות מיניטוריות ומאות מודלים של בניינים: לא תוכלu לפספס את העולם מיניאטורי של שולחנות ענקיים עo רכבות, הוא מלא תנועה ואור. העולם הוא מיניאטורי הנכיל מעל 100 דגמי רכבות נוסעות .הכל אוטומטי ומתוזמן, עם אלפי אורות בבתים.

YouTube