PILENTUM TELEVISION - ישראל

סרטונים ו סרטים תיעודיים: דגמי רכבות ו רכבות ו בניית דגמים ו מיני רכבת ו מודל רכבת ו רכבת מינאטורית

January 4, 2020

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

דמיינו שדה תעופה מיניאטורי עם מטוסים של חברות תעופה קיימות, מסלולי המראה ונחיתה, חניית מטוסים וטרמינל. הצצה אל פלאי הטיס וההנדסה בשדה התעופה יציאה למסע. בניית הדגם המדויק הזה ארכה יותר מחמש שנים, והמבקרים יכולים לגלות המון דברים מעניינים שמתרחשים בחזית של שדה התעופה.

תשומת לב רבה הוקדשה לפרטים. גם גשרי העלייה למטוס נעים בצורה אוטומטית ומותאמים במדויק למטוס שבדיוק נחת. תנועת המטוסים על הקרקע נשלטת בצורה מדויקת בעזרת מערכת אינפרא-אדום המותקנת מעל לדגם. הטכנולוגיה המורכבת של דגמי המטוסים יושמה גם בעיצוב החלק הפנימי של ההאנגר - דלתות ההזזה נפתחות באופן אוטומטי כשמטוס מתקרב, והן נסגרות לאחר שהוא נכנס.

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

סיור בשדה תעופה מיניאטורי

YouTube